In december is de cursus biologische fruitteelt van start gegaan, met in januari het vervolg op drie opeenvolgende dinsdagen. De cursisten, zowel groot- als kleinfruittelers, kregen les in de theorie en de praktijk van de biologische fruitteelt. Fruitacademie verzorgde deze cursus samen met deskundigen van DLV Plant en fruittelers van biologisch teelt.

Aan bod kwamen onder andere bodemverzorging en bemesting met organische mest, teeltmaatregelen en rassen. Op de laatste bijeenkomst hebben de fruittelers hun ervaringen met teelt en afzetstructuren ingebracht. Ook zijn nieuwe appelrassen geproefd en keken zij naar de ontwikkelingen in het buitenland. Op 10 juni is er nog een excursie naar een aantal fruitbedrijven met biologisch geteelde producten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 februari 2013 - 19:00