Fruitmasters heeft als eerste telersorganisatie uit de land- en tuinbouwsector het aanmeldingstraject voor het pilot Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken doorlopen. Het aanmelden bij de pilot is noodzakelijk om klachten over oneerlijke handelspraktijken te kunnen indienen. Klaas Jan Osinga die zich vanuit LTO Nederland inzet voor de pilot roept ook andere organisaties en telers op zich te melden wanneer ze zich zorgen maken over de praktijken van hun handelspartners. 

Osinga beaamt dat voor het aanmelden aardig wat papieren ingevuld moeten worden, maar biedt aan daarbij te helpen. “Als telers zich zorgen maken, moeten ze zich ook melden”, vindt hij. Het argument dat telers bang zijn de handelsrelatie met hun afnemer te verstoren snijdt geen hout, meent hij. “Bijna alle Nederlandse supermarktketens en ook buitenlandse ketens hebben zich al ingeschreven bij het meldpunt.” Ze hebben daarmee aangegeven zich aan de gedragscode te willen houden.
Staatssecretaris Sharon Dijksma beantwoorde op 16 september in een brief aan de Tweede Kamer de vragen die VVD-er Bart de Liefde eerder deze zomer stelde over het functioneren van het meldpunt. De Liefde is van mening dat informatie over het meldpunt moeilijk te vinden is voor ondernemers. Ook uitte hij zijn twijfels over het functioneren van het meldpunt. Tot slot twijfelt hij er tevens aan of de anonimiteit van eventuele klagers voldoende gewaarborgd is.
De pilot werd een jaar geleden opgestart en valt onder de verantwoording van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en LTO Nederland. De Nederlandse pilot sluit aan bij het Europese Supply Chain Initiative dat gelijktijdig is gelanceerd. Sinds de oprichting heeft alleen Fruitmasters zich vanuit de land- en tuinbouwsector aangemeld. Eén andere coöperatie is  volgens Dijksma in een vergevorderd stadium om zich te registreren.  Dijksma heeft er ‘gelet op alle acties, die door brancheorganisaties zijn en worden ondernomen’ alle vertrouwen in dat de pilot snel aan bekendheid zal winnen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 18:29