Na de grote aantallen aanmeldingen, afgelopen jaar, voor de Fruitacademie, zowel bij Edudelta College Goes als bij Helicon Opleidingen in Geldermalsen, blijven voor komend schooljaar bij beide opleidingencentra de aanmeldingen wat achter.
 

Hiervoor is geen eenduidige verklaring, vertelt John Bal van Edudelta. Vorig jaar was er meer publiciteit over de Fruitacademie buiten de fruitsector, wat ook tot extra instroom van buiten de sector heeft geleid. Toen namen verschillende dagbladen en (algemene) vakbladen de berichten over de Fruitacademie over. Dit jaar was er veel minder gratis publiciteit.
Wel biedt de website van de Fruitacademie de mogelijkheid om er een vacature op te plaatsen. Om zo duidelijk te maken dat iedereen die de fruitteeltopleiding afrondt, met gemak een baan kan vinden in de sector.

Verkorte fruitteeltopleiding
Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen begonnen voor het indikken en verkorten van de vierjarige opleiding niveau 4, Bedrijfsleider/Manager. Met ingang van komend schooljaar zal niveau 4 een driejarige opleiding worden. Dit betekent dat het aantal stagedagen wordt teruggebracht van twee naar één per week. Ook zal de introductiestage in het eerste jaar vervallen. Naast beroepsondersteunende vakken, zoals Nederlands en wiskunde/rekenen, zal de extra lesdag worden ingevuld met vakkennis en ondernemerschap. “Feitelijk weer terug naar de tijd van de MAS, toen de opleidingen ook driejarig waren”, aldus Bal.

Geen praktijkschool meer
Het komende schooljaar komen ook de praktijkleergelden te vervallen, waardoor de Praktijkschool in Ede niet meer in beeld is. De Fruitacademie is al, anticiperend op deze ontwikkeling, twee jaar geleden begonnen met de gezamenlijke themadagen. Ook voor komend schooljaar staan acht woensdagen ingepland als themadag. De dagen zijn niet alleen bedoeld voor de studenten uit Goes en Geldermalsen, maar ook voor studenten van andere AOC’s met interesse voor de fruitteelt. Door het wegvallen van praktijkleergelden zullen de scholen nog nadrukkelijker de verbinding met het bedrijfsleven zoeken.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 9 juli 2014 - 15:56