Het Faunafonds heeft juist gehandeld in de schadeafhandeling van een perenbedrijf in Midden-Nederland, dat stelt de rechtbank. Volgens de betreffende perenteler was de uiteindelijke schade groter dan het taxatierapport van het Faunafonds aangaf. In deze taxatie werden alleen de aangepikte peren die aan de boom hingen meegenomen, maar volgens de teler vielen ook veel peren na het aanpikken op de grond.

De teler liet door DLV opnieuw een taxatie uitvoeren. Die kwam op een hoger schadebedrag uit. De rechtbank oordeelt echter dat de taxatie door het Faunafonds mag worden gezien als eindtaxatie en merkt de DLV-taxatie aan als contra-expertise.

Ook wat betreft de vergoeding per kg aangetaste peren stelt de rechtbank het Faunafonds in het gelijk. Het Faunafonds bood een vergoeding van € 0,52 per kg, op basis van de door het bestuur van het Faunafonds vastgestelde prijzen. De teler gaf echter aan vervangende peren te hebben moeten kopen voor € 0,61. Ook op dat punt moest hij genoegen nemen met het oordeel van het Faunafonds.

Het Faunafonds stelde de totale schade op het perenbedrijf vast op € 1.500.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 maart 2013 - 19:30