Het neonicotinoiden imidacloprid veroorzaakt geen wintersterfte bij bijen. Dat stelt de Wageningse onderzoeker Sjef van der Steen. Hij onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken welk effect het middel heeft op vrij vliegende bijenvolken. Het blad Resource, voor studenten en medewerkers van Wageningen UR, publiceerde de resultaten. 

In diverse laboratoriumproeven blijkt imidacloprid een negatieve invloed te hebben op de overlevingskans van bijen. Het effect onder veldomstandigheden was echter nog niet bekend. In zijn proef gaf Van der Steen zestig relatief kleine (gem. 5.500 bijen) vrij vliegende volken gedurende twaalf weken met imidacloprid verontreinigd suikerwater. Een even grote controlegroep kreeg suikerwater zonder imidacloprid.
De onderzoeker zag wel enig effect van het middel op het aantal bijen, de stuifmeelvoorraad en het broed, maar er was geen effect op de overwintering. De wintersterfte onder de imidaclopridvolken was twaalf procent, wat niet afwijkt van de gangbare norm in Europa. Wel verwacht Van der Steen dat zwakke volken gevoeliger kunnen zijn voor de effecten van imidacloprid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 april 2014 - 15:42