De NFO heeft overleg gehad met het ministerie van Economische Zaken over een eventuele compensatie voor de wintervorstschade. Het ministerie is nog niet akkoord gegaan met een tegemoetkoming. Eind januari volgt wederom een gesprek. De NFO wil vasthouden aan compensatie voor de zwaarst getroffen bedrijven.

Het ministerie gaf aan dat het aanstuurt op een garantstellingregeling voor ondernemers die extra liquide middelen nodig hebben en niet op een compensatieregeling. Het ministerie opperde diverse redenen. Een tegemoetkoming is tegen het beleid dat na de schade van 2005 is ingezet. Het ministerie kan een tegemoetkoming juridisch gezien niet alleen aan bedrijven koppelen die verzekerd zijn. Daarnaast heeft het ministerie moeite met het verschil in dekkingsgraad tussen de twee verzekeringsmaatschappijen met een vorstschadepolis in de fruitteeltsector.

De NFO heeft aangegeven dat een garantstellingregeling vrijwel geen soelaas biedt omdat hier forse voorwaarden aan vast zitten. Bovendien ziet de NFO mogelijkheden om een eventuele tegemoetkoming met name aan bedrijven te koppelen die verzekerd zijn, vanwege de geldende EU-regelgeving. Ook is het van belang, voor het behoud van het verzekeringstelsel, dat deze nu worden ondersteund. Anders stappen vrijwel alle ondernemers uit de verzekering.

Het ministerie heeft uiteindelijk ingestemd met het verzoek van de sector om de kwestie nog eens in overweging te nemen. Het ministerie wil meer detailgegevens over de bedrijven met vorstschade. Het gaat daarbij om de vragen: hoeveel bedrijven hebben schade; wat zijn de schadepercentages; wat is de absolute schade en welke bedragen keren de verzekeraars uit. Beide partijen gaan eind januari op basis van de detailgegevens wederom in overleg. Het ministerie stelde al wel dat als er dan sprake is van een tegemoetkoming deze zeer beperkt zal zijn en voor een beperkt aantal bedrijven.

Het gesprek met het ministerie verliep in goede sfeer, maar de uitkomst was teleurstellend voor de NFO en met name voor de bedrijven met zware vorstschade. De NFO wil daarom vasthouden aan een schadecompensatie voor de zwaarst getroffen bedrijven. Een tegemoetkoming voor een beperkt aantal bedrijven pakt naar de mening van de NFO voor de bedrijven met schade altijd nog beter uit dan een garantstelling waarvoor een hoge rente moet worden betaald. Bij de Ehec-crisis gold een opslag van 4 procent. De NFO realiseert zich wel dat het ministerie absoluut geen toezegging heeft gedaan en ze geen verwachting wil wekken.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 december 2012 - 19:00