De provincie Gelderland stelt ook dit jaar weer 500.000 euro beschikbaar in de vorm van innovatievouchers voor de agri-, food- en feedsector. De vouchers, met elk een maximale waarde van 10.000 euro, worden uitgegeven door Food Valley NL. De provincie Limburg wil mkb-ers in de topsectoren steunen door het instellen van een kredietfonds voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. 

Innovatievouchers via Food Valley NL
In 2013 heeft Food Valley NL in totaal 33 innovatievouchers uitgereikt. Een van de bedrijven die een voucher kreeg toegekend is Jabema in Wamel. Jabema gebruikte het geld om onderzoek te laten doen naar een schilafwijking bij Maribelle. Uit nog lopend bewaaronderzoek bij Wageningen UR moet blijken hoe deze schilschade voorkomen kan worden.
De vouchers van Food Valley zijn bedoeld voor bedrijven met concrete onderzoeksvragen op het gebied van product- en procesverbetering. Ondernemers kunnen met het geld bijvoorbeeld onderzoek laten uitvoeren of een adviseur inschakelen. De vouchers vergoeden 50 procent van de benodigde kosten hiervoor, met een maximum van 10.000 euro (incl. btw). Meer informatie is te vinden op de website van Food Valley NL

Fonds provincie Limburg
De provincie Limburg wil mkb-ondernemers die werkzaam zijn in de topsectoren financieel helpen met een fonds van in totaal bijna 55 miljoen euro. Een plan hiervoor wordt door het Limburgs Parlement besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni.
Doel van het fonds is geld uit te lenen aan startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen omdat deze bedrijven door banken vaak als risicovol worden gezien. De bedoeling is dat ondernemers leningen uit het fonds, inclusief rente, weer terugbetalen aan de provincie. Op deze manier kunnen ook andere ondernemers weer worden geholpen. Een van de voorwaarden voor een lening is dat de bedrijven vijf of meer werknemers in dienst hebben. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 april 2014 - 15:30