Het gemiddeld inkomen per onbetaalde aje over 2012 wordt in de fruitsector geraamd op 38.000 euro. Dat is iets hoger dan in 2010 (35.000 euro) en fors hoger dan in 2011 (11.000 euro). De 20 procent lagere Nederlandse appeloogst en 40 procent lagere perenoogst in combinatie met een wereldwijd lage productie, zijn daarvan de oorzaak. Toch delen niet alle fruittelers in deze winst.

 

Telers die te maken hadden met lage producties als gevolg van de vorstschade haalden juist een negatief bedrijfsinkomen. Over de gehele agrarische sector gaat het om ruim 20 procent van de bedrijven dat verlies leed. Hoe groot dit aandeel in de fruitsector precies was, kon de woordvoerder van het LEI niet zeggen. De cijfers werden deze week gepresenteerd in het Landbouw Economisch Bericht en de Agri-monitor.

 

Inkomensvorming (euro per bedrijf per jaar) voor fruitbedrijven

Periode: 2006-2010 2007-2011

Aantal onbetaalde aje per bedrijf 1,4 1,4

Inkomen per 100 euro onbetaalde kosten 15 40

Inkomen per onbetaalde aje 30.700 24.500

Inkomen per bedrijf 41.600 33.300

 

Het grondgebruik in de fruitteelt bedroeg in 2012 18.800 hectare. Dat is 2,3 procent minder dan in 2011, maar iets hoger dan in 2005 toen dit 18,600 hectare bedroeg.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juni 2013 - 18:30