Het bestuur van Coforta heeft Gerard Pronk voorgedragen als voorzitter van de coöperatie. De ledenraad beslist op 16 december definitief over zijn benoeming. Pronk volgt Theo Ammerlaan op die sinds 2007 voorzitter is van Coforta. Ammerlaan is niet meer herkiesbaar.

Pronk is geen onbekende in de fruitsector. Op zijn fruitbedrijf in Zwaagdijk teelt en sorteert hij appels, peren en pruimen. Het bedrijf fungeert tevens als leveranciers voorraad locatie van The Greenery. Producten van Pronks sorteerbedrijf kunnen direct verhandeld worden naar distributiecentra van Greenery-klanten.
Ook als bestuurder heeft Pronk ruime ervaring. Eerder was hij voorzitter van de Product Advies Commissie van The Greenery, bestuurder binnen het samenwerkingsverband North Sea Pears en vervulde hij diverse bestuursfuncties binnen de NFO, waaronder voorzitter van kring Noord-Holland. Momenteel is hij actief in de NFO-productgroep Peer.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 november 2014 - 19:11