Telers die beschikken over toeslagrechten doen er goed aan de waarde ervan kritisch te bekijken. Om alvast in de pas te komen met de nieuwe betalingsrechten die vanaf 2015 gaan gelden, dalen de huidige toeslagrechten per 15 mei 2014 met 11 procent in waarde. Uitbetaling van goedkope toeslagrechten kan daarmee in de knel komen. 

Het huidige systeem van toeslagrechten, dat valt onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, gaat in 2015 over naar betalingen per hectare. Om de waarde van deze nieuwe betalingsrechten te bepalen wordt de waarde van de toeslagrechten op 15 mei 2014 als uitgangspunt genomen. Voor de nieuwe betalingsrechten is echter minder geld beschikbaar. In de overgangsfase naar deze nieuwe rechten wordt de waarde van alle toeslagrechten per 15 mei 2014 met 11 procent gekort.
Voor de uitbetaling van de subsidies die onder het GLB vallen, geldt echter een ondergrens van 500 euro. Dit betekent dat wanneer de totale waarde van de toeslagrechten door de korting van 11 procent onder de grens van 500 euro valt, en een ondernemer geen andere GLB-subsidies aanvraagt, de bedrijfstoeslag niet wordt uitbetaald. Om dit te voorkomen kunnen ondernemers tot 31 maart toeslagrechten bijkopen of verkopen.
In de fruitsector beschikken alleen telers met een gemengd bedrijf deze rechten of diegenen die toeslagrechten hebben aangekocht.

Meer informatie over de toeslagrechten is te vinden op de websites van het DR-loket en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 maart 2014 - 18:13