Een gedragsverandering en daarmee een ander eetpatroon is nodig om de consumptie van groenten en fruit een impuls te geven. Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research onderzochten, in opdracht van Frugi Venta en Productschap Tuinbouw, hoe deze gedragsverandering kan worden gerealiseerd. In het onderzoek, dat 1 februari werd afgerond, concluderen de onderzoekers dat de kans op gedragsverandering en dus een ander eetpatroon het grootst is bij doelgroepen die een belangrijke verandering in hun leven meemaken. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen, jong volwassenen en volwassenen van wie de kinderen net het huis uit zijn. Het is volgens de onderzoekers belangrijk om promoties en campagnes te richten op deze doelgroepen. Daarnaast kunnen consumenten worden geholpen hun eetpatroon aan te passen door strategieën te combineren en alle betrokkenen in de keten in te schakelen. Dat zal volgens het rapport uiteindelijk leiden tot een structurele verhoging van de consumptie van groente en fruit. Op deze manier zijn er bovendien economische kansen te creëren met en voor bedrijven in de hele keten.


Het rapport Op weg naar een hogere groente- en fruitconsumptie, is te downloaden via www.tuinbouw.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 februari 2014 - 18:19