De kersenoogst onder het Cravo X-systeem lag afgelopen jaar 153 procent hoger dan bij de buitenteelt, terwijl de oogst onder regenkappen slechts 14 procent hoger lag. Dat constateert onderzoeker Greg Lang van de Michigan State University. Sinds dit jaar onderzoekt hij beide systemen die geplaatst zijn over een aanplant van 2010.

Direct moet de onderzoeker bij de resultaten echter melden dat 2013 volgt op een extreem jaar. In Michigan leed de fruitsector in 2012 enorme schade door zware nachtvorsten in het voorjaar. Kersentelers verwachten hierdoor tot 2015 geen maximale producties te kunnen halen.
De bomen op het proefperceel zijn geplant in 2010 en voor de bloei in 2013 voorzien van regenkappen/schermen. De regenkappen bestaan uit verscheidene  stroken die vrij verticaal langs de bomen hangen. Het Cravo X-systeem is verkrijgbaar als vlaksysteem en als X-systeem met kappen. In de proef zijn alleen de resultaten van het X-systeem meegenomen. Het Cravo vlaksysteem is op een ander proefperceel geplaatst. De bomen daar liepen schade op door nachtvorst tijdens de bloei in 2013. Ook de bomen buiten en onder regenkappen hadden een oogstreductie vanwege de nachtvorst.
De proef werd uitgevoerd bij vier teeltsystemen. Gemiddeld was de oogst van de vier systemen buiten 1,95 ton per hectare. Onder regenkappen bedroeg de productie gemiddeld 2,23 ton per hectare (+14%) en onder het Cravo X-systeem  4,93 ton per hectare (+153%).
Bovendien viel de oogst onder het Cravo X-systeem tien tot veertien dagen eerder dan in de openlucht of onder de regenkappen. Verwacht wordt dat de oogst met het Cravo X-systeem vier tot vijf weken vervroegd kan worden.

De Cravo X-systemen zijn nog vrij nieuw. De schermen van deze systemen zijn gedurende het teeltseizoen eenvoudig te openen en te sluiten. Bij het X-systeem sluiten de kappen in de lengterichting van de rij, daartoe is het perceel in secties opgedeeld. Voor de kappen is per hectare één motor nodig voor het openen en sluiten, bij het vlaksysteem kan de teler met één motor 0,45 hectare bedienen.
Ook de zijkanten van het perceel kan hij afsluiten. Dat kan voordelen hebben bij het weren van de suzuki-fruitvlieg al moeten de kappen dan wel gesloten blijven. Juist door het openen en sluiten van de schermen ( afhankelijk van het weer) kan de teler de productieomstandigheden optimaliseren.

Proef bij framboos
Ook in framboos is een kleine proef uitgevoerd naar de effecten van het Cravo X-systeem ten opzichte van een buitenteelt. De proef is uitgevoerd met negen herfstrassen in drie herhalingen. In elke herhaling stond van elk ras één plant. De planten stonden in potten en waren in 2011 of 2012 geplant en kwamen eind mei 2013 uit de koeling. Eric Hanson van de Michigan State University voerde de proef uit.
De opbrengst onder de Cravo-kappen lag, gemeten tussen 26 augustus en 4 oktober, 83 procent hoger dan in de buitenteelt. De productie onder de Cravo-kappen bedroeg 626 gram per plant en buiten 342 gram per plant. Na de oogst werd, na een uitstalperiode van 24 uur bij 18°C, een aantal kwaliteitsmetingen uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn te zien in onderstaande tabel.

Tabel. Resultaten kwaliteitsmetingen na 24 uur uitstallen bij 18°C.

 

Cravo X-systeem

Buitenteelt

Vruchtgewicht

3,79 gram

3,21 gram

Kwaliteitscijfer*

3,6

3,1

Percentage rot

0,6

2,4

* 1 = onverkoopbaar, 5 = superkwaliteit

Ook ten opzichte van de in de VS gangbare tunnels zou het Cravo X-systeem voordelen hebben. Met name het spuiten van het gewas is eenvoudiger onder dit systeem en bovendien is een intensiever plantsysteem mogelijk omdat men geen rekening met de hoogte van de kappen hoeft te houden. Het Cravo X-systeem is overal hoog genoeg om onderdoor te rijden. Een ander voordeel is dat het klimaat gelijkmatiger is door het gehele perceel.

Meer informatie over beide proeven is te vinden via onderstaande bestanden.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 oktober 2013 - 18:48