Alle informatie over de verplichte uitfasering van synthetische koudemiddelen en de gevolgen die dit heeft, is sinds vorige week te vinden op de website www.uitfaseren.nl. De site is opgezet door Cofely Refrigeration. De veranderende wetgeving roept volgens de leverancier van koel- en vriesinstallaties veel vragen op bij ondernemers. Daarom kunnen zij op de site terecht voor het laatste nieuws rond de uitfasering van R22 (Freon 22) en andere synthetische koudemiddelen (f-gassen) die worden toegepast in koel- en vriesinstallaties. De site van Cofely is niet uniek; op de website www.fgassenverordening.nl is al langere tijd informatie te vinden over koudemiddelen.


De nieuwe wetgeving kan grote gevolgen voor de fruitteelt hebben. Als bepaalde groepen koudemiddelen geheel worden verboden, kan een koelinstallatie in geval van lekkage langdurig uitvallen. Het specifieke koudemiddel mag dan immers niet meer worden bijgevuld. “En een overstap naar natuurlijke koelvloeistoffen als ammoniak of CO2 is niet eenvoudig”, zegt Frank van de Geijn van Wageningen UR. “Het is bij natuurlijke koudemiddelen als propaan of CO2 nog onduidelijk in hoeverre deze middelen geschikt zijn voor langdurige fruitbewaring.”


De bestaande regels voor het gebruik van een aantal synthetische koudemiddelen worden aangescherpt als gevolg van een strenger Europees milieubeleid. De Europese Commissie heeft het gebruik van het chloorhoudende R22 vanaf 1 januari 2015 verboden. Daarnaast heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel voorbereid om ook andere groepen koudemiddelen te verbieden. Het Europees Parlement zal op 11 maart aanstaande over dit voorstel stemmen.


De NFO heeft tot nu gerealiseerd dat er door gerichte belangenbehartiging langere overgangstermijnen zijn bereikt. De NFO vindt dit nog onvoldoende en is in het gesprek met het Europees Parlement om de termijnen  te verlengen zodat de ombouw van apparatuur meer in de pas gaat lopen met het normale vervangingsritme.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 februari 2014 - 19:10