De noodzaak voor een goed werkende insecticide tegen de suzuki-fruitvlieg is groot. Dat vindt de NFO, maar ook VVD’er Helma Lodders heeft Kamervragen over dit onderwerp gesteld. Ze wil onder andere weten waarom het door de NFO in maart aangevraagde gewasbeschermingsmiddel nog niet vrijgesteld is.

De NFO heeft nadat bekend werd dat eind augustus op de eerste locatie massaal de suzuki-fruitvlieg gevangen werd, samen met PPO de publiciteit gezocht. Gezien de huidige situatie kan uitstel van de vrijstelling niet meer. Inmiddels werken NFO en PPO aan voorstellen om de suzuki-fruitvlieg in 2014 het hoofd te bieden. Op korte termijn vindt overleg plaats met afzetorganisaties en handelspartijen om de aanpak te bespreken. Inmiddels is al een beroep ingediend bij de overheid voor medefinanciering.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 september 2013 - 18:40