Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil doorgaan met de voorbereidingen die nodig zijn voor het opheffen per 1 januari 2014 van de product- en bedrijfschappen. Dat schreef hij vorige week in een brief aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vindt dat, zolang de opheffing van deze publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s) niet wettelijk is vastgelegd, nog geen onomkeerbare stappen moeten worden genomen.

 

Kamp heeft zijn plannen ter voorbereiding van de opheffing van de PBO’s op 1 mei 2013 in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Hij benadrukt daarin het belang van de taken op het gebied van plantgezondheid, diergezondheid en crisismanagement, en voedselveiligheid. Deze taken moeten tijdig worden overgedragen om de voedselveiligheid en de exportpositie van Nederland veilig te stellen. Verder schrijft hij dat het wetsvoorstel, waarmee de PBO’s definitief worden opgeheven, waarschijnlijk eind van dit jaar gereed is voor beoordeling in het parlement. De opheffing van de PBO’s is nu alleen nog vastgelegd in het Regeerakkoord, maar in de wet is hierover dus nog niets vastgelegd.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juni 2013 - 18:30