Per 1 oktober 2013 zijn verpakkers van onder andere fruit verplicht de volledige adresgegevens van de verpakker/verzender op de verpakking te vermelden. Richtlijnen voor de manier waarop dat moet, waren er nog niet. Inmiddels heeft het KCB richtlijnen opgesteld die per 1 juni van kracht worden. Partijen die niet aan de richtlijnen voldoen, worden afgekeurd.

Voor Nederlands product geldt dat er volledige naam en adresgegevens (straatnaam of postbus en nummer, postcode en woonplaats) van de verpakker/verzender op moeten staan. Onder voorwaarden kan dit vervangen worden door het woord verpakker/verzender/exporteur of een afkorting hiervan gevolgd door het KCB-registratienummer of een GLN-nummer (dit is gelijk aan de verplichting voor specifiek genormeerde producten).
Voor importproduct wordt een wat ruimere interpretatie van ‘adresgegevens’ gehanteerd dan voor Nederlands product, maar altijd geldt dat bij import een vorm van adres op het product moet zijn aangegeven.
Meer details en voorbeelden zijn te vinden op de website van het KCB.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 april 2014 - 17:38