De motie van Attje Kuiken, Tweede Kamerlid van de PvdA, inzake het verplicht voorzien van een kenteken van tractoren en landbouwvoertuigen blijft de gemoederen bezighouden. Veel leden van de NFO maken zich zorgen over de extra kosten die dit met zich mee gaat brengen als alle tractoren voorzien moeten worden van een verplicht kenteken. Berekeningen hebben uitgewezen dat dit per jaar 49 miljoen aan extra kosten met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

Een enorm bedrag, dat bovenop alle lastenverzwaringen komt, door alle maatregelen die de regering al genomen heeft. Dit is niet te rijmen met het streven van de regering om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren. De insteek van de NFO is dat de regering deze motie van de Tweede Kamer niet uitvoert. NFO blijft voorstander van het systeem van een vrijwillig kenteken voor die tractoren en landbouwvoertuigen die harder op de openbare weg willen rijden en gebruik willen maken van andere weggedeelten. NFO wil niet dat tractoren, die bijvoorbeeld alleen bij de pluk ingezet worden en slechts incidenteel op de weg komen, verplicht van een kenteken moeten worden voorzien. Nu de motie is aangenomen gaat de NFO zo snel mogelijk met verantwoordelijk minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in overleg over de kentekenplaten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 maart 2013 - 19:30