Het komt geregeld voor dat fruittelers vruchtbomen uit gerooide boomgaarden verkopen aan collega-fruittelers, de handel of particulieren. Om verder te kunnen telen met deze planten moeten ze vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen. Naktuinbouw geeft aan dat een wettelijke keuring op deze bomen noodzakelijk is om bij aflevering via een plantenpaspoort aan te tonen dat de planten voldoende gezond zijn.

 

Hoewel het gaat om ‘planten op leeftijd’ is in de geschetste situatie toch sprake van het (bedrijfsmatig) in de handel brengen van teeltmateriaal. Het materiaal is immers bestemd om weer opgeplant of verder geteeld te worden. Het is van belang voor zowel de afnemers als voor de sector dat met de verkoop geen ziekten worden verspreid. De betreffende planten dienen goed gezond te zijn en vrij van bijvoorbeeld bacterievuur, vruchtboomkanker, appelproliferatie, perenaftakeling, het Sharka-virus en andere ziekten. Ook moet gewaarborgd zijn dat de planten onder de juiste rasbenamingen in de handel komen.

Net als vruchtboomkwekers moeten ook fruittelers die planten in de handel willen brengen, zorgen dat de bomen zijn goedgekeurd en dat een keuringslabel en een plantenpaspoort aanwezig zijn.

Om planten goed te kunnen keuren, moet een keurmeester van Naktuinbouw de bomen gedurende het groeiseizoen beoordelen. Daarom is het belangrijk dat een bedrijf met rooi- en verkoopplannen zich tijdig meldt. Die melding dient voor 1 augustus binnen te zijn om een keuringsbezoek in augustus of september in te plannen.

 

De kosten voor een eenmalige keuring (inclusief het beschikbaar stellen van plantenpaspoorten als alles in orde is) bedragen € 200 per verzoek. Heeft u behoefte aan nadere informatie, neem dan contact op met de Gerben Mellema, manager team Boomkwekerijgewassen van Naktuinbouw via e-mail: g.mellema@naktuinbouw.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 november 2012 - 20:30