Het gemiddeld inkomen voor fruittelers ligt in 2014 op het laagste niveau sinds 2002. Het LEI Wageningen berekent het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje dit jaar op  € 8.000. Daarmee is de fruitteeltsector na de verliesgevende vleesvarkenssector de slechtst scorende agrarische sector van 2014. 

Het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje over de gehele tuinbouwsector raamt het LEI op € 35.200. Fruitteeltbedrijven hadden dit jaar gemiddeld  een opbrengst van € 310.700 per bedrijf. Daar tegenover stonden € 298.800 aan betaalde kosten en afschrijvingen. In 2013 ging het LEI uit van € 347.800 opbrengsten en € 283.800 aan kosten en afschrijvingen, waardoor het gemiddeld inkomen per ondernemer uitkwam op € 44.700. In 2012 werd het gemiddeld inkomen berekend op € 49.000. 

Meer cijfers over de inkomens in andere agrarische sectoren zijn te vinden op de website van het LEI.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 december 2014 - 17:55