Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een graafmelding te doen. Dat geldt al sinds medio 2008. Agrariërs zijn van deze regel vrijgesteld voor graafwerkzaamheden tot een diepte van 50 cm mits ze beschikken over een eenmalige graafmelding van Dienst Regelingen. Voor machinale graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm, zoals draineren of het boren van palen, geldt een meldplicht.

 

De melding is in het leven geroepen om schade aan grondkabels te voorkomen. Op de website van het Kadaster valt hier meer over te lezen. Ook kan via deze website een graafmelding gedaan worden. De kosten hiervan bedragen € 21,50. Na de melding moeten de graafwerkzaamheden binnen twintig dagen uitgevoerd worden. Via deze website is eveneens informatie over eventueel aanwezige kabels op te vragen.

In het zuidwesten van het land zijn de laatste weken agrariërs beboet voor het nalaten van de graafmelding. Boetes voor het niet in bezit hebben van een graafmelding kunnen al snel oplopen tot bedragen van 1.000 euro of hoger, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en situatie, meldt Dick Rezel van Agentschap Telecom desgevraagd.

Meer informatie is te vinden op de website van de overheid of het Agentschap Telecom . Voor wetgeving over dit onderwerp zie wetten.overheid.nl , met name de artikelen 8 (lid 3), 12 en 13 van de WION en artikel 6 van de BION.

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2013 - 18:00