De NFO is teleurgesteld in het besluit van het Ctgb over het gebruik van metam natrium. Het besluit is voor veel percelen eigenlijk een verbod, voor anderen een forse inperking en verhoging van de  kosten. Afgelopen maandag maakte het Ctgb op basis van aanvullende beoordelingen het nieuwe etiket van metam natrium bekend.

Voor het gebruik van metam natrium geldt per direct een bufferzone van 150 meter tot de kadastrale grens van woningen en bedrijven. Verder moeten percelen direct na toepassing gedurende een periode van veertien dagen worden afgedekt. Het inbrengen van metam natrium moet gebeuren op een diepte van minstens 20 centimeter. Tot slot is het maximaal te behandelen areaal 1 hectare en dient de afstand tussen behandelde percelen minimaal 150 meter te zijn.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 augustus 2014 - 18:51