Tussen 2008 en 2012 is het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de perenteelt met 20 procent gedaald. Fungicide is, met een aandeel van 80 procent, nog steeds de belangrijkste groep toegepaste middelen.

In 2008 werd per hectare peer in Nederland gemiddeld 28,0 kg werkzame stof verbruikt. In 2012 was deze hoeveelheid gedaald naar 22,5 kg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
In de appelteelt nam het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen juist toe, van 28,1 kg werkzame stof per hectare in 2008 naar 30,2 kg. Ook in deze teelt vormt de schimmelbestrijding het belangrijkste doel voor het gebruik van middelen.
In beide teelten is captan het meest gebruikte middel, in 2012 werd bij appel gemiddeld 22,5 kg captan toegepast en bij peer 11,8 kg. Bij zowel appel als peer was zwavel het tweede middel in gebruik. In de teelt van appel ging het om gemiddeld 15,3 kg middel per hectare en bij peer om 4,5 kg per hectare. Bij peer was het zwavelgebruik nagenoeg gelijk aan dat van mancozeb, waarvan gemiddeld 4,2 kg per hectare werd toegepast.
De insecten- en mijtenbestrijding vroeg in 2012 in de teelt van appel 0,5 kg werkzame stof per hectare en bij peer 0,3 kg. Bij appel was pirimicarb de meest toegepaste werkzame stof, bij peer imidacloprid en spritetramat.

Klik hier voor de CBS-cijfers.     

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 december 2014 - 18:47