Dit jaar stelt het Ministerie van Economische Zaken opnieuw twee miljoen euro beschikbaar voor de MIT-regeling binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Daar bovenop heeft de provincie Limburg 500.000 euro toegezegd voor projecten in Limburg. MKB-ondernemers kunnen zich vanaf 15 april inschrijven voor de MIT-regeling.

Binnen de regeling zijn twee categorieën projecten mogelijk. Ten eerste de haalbaarheidsprojecten en de kennisvouchers en daarnaast de R&D-samenwerkingsprojecten. Voor het toetsen van de technische en economische haalbaarheid van een innovatief idee geldt dat 40 procent van de kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van 50.000 euro. Met een kennisvoucher kan een ondernemer kennis inkopen bij een kennisinstelling. Ook hier geldt een subsidiepercentage van 40 procent met een maximum van 3.750 euro. Tot slot zijn er de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze zijn gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten en worden uitgevoerd door minimaal twee Nederlandse MKB-ondernemers. Voor deze projecten bedraagt de subsidie 30 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 100.000 euro per deelnemer.

Vanaf 15 april 2014 kunnen bedrijven de plannen indienen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. Vanaf 3 juni kunnen bedrijven de plannen indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten. Meer informatie over de MIT-regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 maart 2014 - 15:43