De Europese lidstaten hebben vorige week ingestemd met het voorstel van de EU-commissie om diverse MRL’s van fosetyl-aluminium tijdelijk te verhogen. De nieuwe MRL’s worden in oktober of november van kracht. Voor de fruitteelt is met name de verhoging bij steen- en kleinfruit van 2 naar 75 mg/kg belangrijk.

Hoewel geen enkel middel is toegelaten in deze fruitsoorten met de werkzame stof fosetyl-Al, wordt deze werkzame stof wel gerapporteerd na toepassing van kaliumfosfiet. Zodra deze problematiek bekend was, heeft de NFO zich samen met FrugiVenta ingezet voor aanpassing van de Europese MRL’s 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juni 2014 - 17:26