Vanaf 1 oktober 2012 is de nieuwe Europese Richtlijn Fruitgewassen in werking getreden. Daarin is opgenomen dat elke EU-lidstaat een Rassenregister Fruitgewassen moet opzetten. Rassen die niet in dit Rassenregister zijn opgenomen, mogen vanaf 1 oktober 2014 niet meer worden verhandeld. Alleen voor rassen die opgenomen zijn in het Rassenregister van een andere EU-lidstaat of waarvoor kwekersrecht is aangevraagd of verleend, geldt een uitzondering.

 

In Nederland is de Raad voor Plantenrassen verantwoordelijk voor het opstellen van het Rassenregister Fruitgewassen. Het bestand van Naktuinbouw met daarin alle fruitgewassen die voor 1 oktober 2012 waren gecertificeerd, geldt als basis voor het nieuwe Rassenregister. Nieuwe rassen moeten in de toekomst worden aangemeld bij de Raad voor Plantenrassen. Er wordt dan een beoordeling van het ras uitgevoerd en een beschrijving gemaakt volgend de CPVO- of UPOV-protocollen die ook worden gebruikt bij het kwekersrechtonderzoek. De kosten hiervan moet de aanvrager betalen. Hoe hoog deze kosten zijn is nog niet bekend.

 

Op de website van Naktuinbouw is het voorlopige Rassenregister te downloaden. Dit voorjaar wil Naktuinbouw het Rassenregister compleet maken en zorgen voor rasbeschrijvingen. Boomkwekers is gevraagd te controleren of alle door hen gekweekte rassen op de lijst voorkomen. Wanneer dit niet het geval is kunnen ontbrekende rassen nog tot woensdag 1 mei zonder kosten aan de lijst worden toegevoegd.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 april 2013 - 18:30