De kans dat een consument een te grote portie van een product met een hoog gehalte aan residu eet, is uiterst gering. Dat concludeert minister Edith Schippers naar aanleiding van onderzoek door Foodwatch en Milieudefensie. In een reactie op Kamervragen over dit onderzoek door Eddy Schouw (D66) zet ze haar bevindingen in een brief uiteen.

Foodwatch en Milieudefensie concludeerden in september 2013 dat ruim 9 procent van de wettelijke residunormen (MRL) onveilig is omdat deze de ARfD-waarde zou overschrijden. Volgens Schippers is dit niet correct. Er bestaan meer dan 100.000 MRL´s, waarvan op dit moment niet precies is aan te geven welk deel daarvan de ARfD overschrijdt. De NFO was in 2011 betrokken bij de inventarisatie van de problematiek die het RIVM en Productschap Tuinbouw  toen uitvoerden. De inschatting was dat toen dat bij ongeveer 450 (~0,5%) van deze MRL’s een potentieel risico zou kunnen optreden. Direct is toen een lobby gestart naar Brussel om aanpassing van deze onveilige MRL’s.  Inmiddels is een deel van deze 450 MRL’s aangepast. Het risico voor de volksgezondheid is dus veel kleiner dan beide milieuorganisaties aangeven. Bovendien acht Schippers het risico dat een consument daadwerkelijk een grote hoeveelheid product eet met teveel residu bijzonder klein.
Wel heeft de minister bij de Europese Commissie aangedrongen op een versnelde herziening van de huidige MRL’s en op het aanpassen van de consumptiemodellen aan de huidige consumptiepatronen. Daaraan wordt intussen op Europese niveau gewerkt.
Het onderzoek van Milieudefensie en Foodwatch kwam ook aan de orde in een uitzending van Tros Radar op maandag 9 september. Eén van de conclusies die tijdens de uitzending naar voren kwam was dat de consument het beste af is met Nederlandse groente en fruit. Ten opzichte van buitenlands product komen op Nederlandse producten erg weinig residuoverschrijdingen voor.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2013 - 18:44