Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de EU er niets in ziet het risico van de neonicotinoïden acetamiprid en thiacloprid op bijen versneld te beoordelen. Dijksma had hierop aangedrongen, maar de EU wacht liever de totale herbeoordeling van deze twee stoffen af. In die herbeoordeling, beziet men alle risico’s voor mens, dier en milieu.

Deze herbeoordeling begint in 2014 en naar verwachting afgerond in 2015. Acetamiprid en Thiacloprid komen voor in acht van de in Nederland toegestane middelen, waaronder Gazelle (acetamiprid) en Calypso (thiacloprid).
Vooruitlopend op de Europese beoordeling verzocht Dijksma al wel het Ctgb om het risico van deze twee stoffen op bijen na te gaan. Het Ctgb heeft inmiddels geconcludeerd dat er geen directe aanleiding is om de stoffen versneld, vooruitlopend op het EU-proces, te beoordelen. Wel bleek dat het effect op bijen mogelijk hoger is als de genoemde stoffen in combinatie met andere gewasbeschermingsmiddelen wordt toegepast. Dit wordt in principe ook onderzocht bij de Europese herbeoordeling. Maar om geen combinaties over het hoofd te zien is het Europese voedselveiligheidsinstituut EFSA, Ctgb en andere kennisinstituten gevraagd een lijst met mogelijk risicovolle combinaties op te stellen. In februari 2014 is deze lijst klaar.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 oktober 2013 - 18:10