De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit trof tijdens haar residucontrole in het handelskanaal geen residuoverschrijdingen aan op appels en peren, maar er worden wel meer residuen op aangetroffen dan op appels en peren uit andere landen. Uit analyse van de NFO blijkt dat dit verschil komt doordat op Nederlands fruit meer vruchtrotmiddelen worden teruggevonden.

Van alle groenten en fruit in Nederlandse winkels voldoet 98 procent aan de wettelijke eisen voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA controleerde tussen juli 2012 en juni 2014 9.200 monsters op residuen. Van appel nam ze 147 monsters waarvan er niet een de wettelijke norm overschreed. De 88 monsters van Nederlandse appels bevatten gemiddeld residuen van 1,9 middelen. Op appels uit de EU (39 monsters) werden gemiddeld residuen van 1,5 middelen aangetroffen. Van product buiten de EU waren te weinig monsters beschikbaar voor een betrouwbaar resultaat. Van peren nam de autoriteit in totaal 95 monsters, waarvan 72 van Nederlandse peren. Deze bevatten gemiddeld residuen van 2,1 middelen, terwijl ze over alle monsters resten van gemiddeld 1,9 middelen aantrof.  

Ook van andere Nederlandse fruitsoorten nam de NVWA incidenteel monsters af, maar daarvan waren de aantallen te klein voor een betrouwbare statistische analyse.
De meeste overschrijdingen werden gevonden op producten van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Toch gaan ook deze landen dankzij de strenge controles steeds beter aan de EU-eisen voldoen. Het afgelopen jaar werden wel opvallend meer afwijkingen in Peruaanse druiven gevonden.
Wat betreft het aantal residuen zijn aardbeien, druiven en citrusvruchten nog steeds de risicoproducten. Deze fruitsoorten bevatten gemiddeld meer residuen dan andere groente- en fruitsoorten en worden dan ook intensiever gecontroleerd.
De NVWA voerde tussen juli 2012 en juni 2014 ongeveer de helft van de controles steekproefsgewijs uit en het overige deel  risicogericht. Het beleid is dat controleurs zich steeds meer richten op groenten en fruit van buiten de EU, met aandacht voor risicolanden en -producten. Op producten uit Nederland en de EU wordt minder gecontroleerd.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 december 2014 - 13:29