Op de landelijke Algemene Ledenvergadering van de NFO zijn de volgende besluiten genomen.

Johan van Haarlem is met 80 procent van de stemmen herkozen tot voorzitter voor maximaal twee jaar. Bert den Haan uit Kerk-Avezaath is benoemd tot lid van het hoofdbestuur als vertegenwoordiger van Productgroep Appel. Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk komt in het hoofdbestuur namens de productgroepen houtig kleinfruit en steenfruit.

 

Jacques van Enckevort uit Sevenum maakt nu deel uit van het hoofdbestuur als waarnemer tot de tijd dat Kring Limburg de opvolger van Raymond Notermans heeft gevonden. Frans van Brandenburg is herbenoemd als lid van het hoofdbestuur als vertegenwoordiger van Kring Midden-Nederland.

De ALV stemde in met het voorstel voor de contributie van 2014. Deze stijgt 2 procent generiek en met € 30 per fruitteeltbedrijf. Het laatste onderdeel is nodig om de activiteiten voor behoud van een goed middelenpakket te kunnen voortzetten. Deze activiteit wordt tot het einde van dit jaar gefinancierd door het PT. In 2015 zal hiervoor de contributie waarschijnlijk nog wat moeten stijgen om de kosten te kunnen dekken.

De ALV ging ook akkoord met de aanpassing in het contributiestelsel vanaf 2014. In vrijwel alle contributie-onderdelen van de NFO komt een maximum per bedrijf. Dit geldt voor de landelijke algemene contributie en die voor de kringen en afdelingen. De productgroepen kennen een maximum per hectare.

De vergadering riep het hoofdbestuur op om nog eens te kijken naar het stemrecht binnen de vereniging, met name de verhouding tussen productgroepen en kringen en afdelingen. Daarnaast werd de oproep gedaan om te bezien of het AMI-prijsbericht vanaf september 2013 generiek via de contributie kan worden gefinancierd en niet facultatief voor degene die het willen afnemen. In de voorstellen van het hoofdbestuur was opgenomen om het AMI-bericht facultatief te verstrekken aan leden die het willen afnemen. Het hoofdbestuur komt binnenkort met een voorstel.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2013 - 18:00