NFO en LTO vragen aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om een oplossing voor de wetgeving over het gebruik van anti-hagelkanonnen. Ze doen daarin een oproep aan de staatssecretaris de eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie betreffende het Activiteitenbesluit uit te voeren zodat gemeenten op een juridisch onderbouwde manier vergunningen kunnen verstrekken.

 

NFO en LTO vragen daarbij om een andere interpretatie van de Handreiking Industrielawaai. Ondanks de aangenomen motie ondervinden gemeenten nog steeds problemen met vergunningverlening vanwege deze Handreiking. Anti-hagelkanonnen vallen onder dezelfde regels als industriële activiteiten, ondanks het feit dat de lawaai-frequentie veel lager is. Een andere interpretatie van de Handreiking Industrielawaai, waarin rekening gehouden wordt met beperkte inzet en de aanwezigheid van veel omgevingsgeluid, is nodig om vergunningverlening voor anti-hagelkanonnen te realiseren, aldus NFO en LTO.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 april 2013 - 18:00