TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen energiecentrales in Vlissingen en Borsele en Tilburg. Het voorgenomen tracé kruist een aantal fruitbedrijven met alle gevolgen van dien. Onder de fruittelers leven daarover allerlei vragen, zo bleek op de ALV van NFO-kring Zeeland Noord-Brabant.

De NFO/ZLTO inventariseert deze vragen en legt ze voor aan TenneT. De vragen zullen worden beantwoord op een bijeenkomst die TenneT organiseert in mei of juni. Telers die nog vragen hebben, kunnen deze indienen bij Rinus van ’t Westeinde, e-mail: m.a.van.t.westeinde@planet.nl of tel. 06 53 87 43 37.

Meer informatie over de aanleg van de hoogspanningsleiding is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 april 2014 - 14:31