Appeltelers hebben nog voor de oogst een nieuw vruchtrotbestrijdingsmiddel ter beschikking. Vorige week is het biologisch middel Boni Protect toegelaten. Toelatingshouder Koppert werkt inmiddels ook aan een toelating voor peer. Waarschijnlijk is deze volgend jaar beschikbaar.

Toen Fruitteelt twee weken geleden verschillende fruitteeltvoorlichters belde die ervaring hadden opgedaan met Boni Protect, waren de meningen verdeeld. Uiteraard is het positief dat er een middel is dat vlak voor de oogst toegepast kan worden en geen residu achterlaat. Maar verschillende voorlichters twijfelden aan de werking. Uit proefgegevens, aangeleverd door Koppert, blijkt in alle gevallen een duidelijke werking ten opzichte van onbehandeld, vergelijkbaar of zelfs beter dan die van het toegepaste chemische middel. In de proeven, uitgevoerd in 2008 en 2009, is telkens de laatste chemische bespuiting (captan of Rovral) vervangen door twee of drie behandelingen met Boni Protect. De proeven zijn uitgevoerd in Oostenrijk, Polen en Hongarije.

 

In het ontwerpbesluit dat gedurende twee weken voor de definitieve toelating van Boni Protect ter inzage lag bij het Ctgb, werden in totaal negentien proeven genoemd. In alle proeven had Boni Protect op het oog een werking ten opzichte van onbehandeld. Niet in alle gevallen was deze werking statistisch aan te tonen. In zes van de negentien proeven was de werking van het middel significant beter dan onbehandeld, in zes gevallen was de werking niet significant beter en van zeven proeven was geen statistische berekening gemaakt. Het Ctgb schrijft zelf in het toelatingsrapport: ‘Boni Protect is a biological product, and therefore, in this case a lower efficacy may be considered acceptable’, oftewel omdat Boni Protect een biologisch middel is, wordt een lagere werking geaccepteerd. Een niet onbelangrijk detail is dat de proeven voor het Ctgb zijn gedaan zonder voorafgaande chemische bespuitingen, dus niet in een chemisch schema zoals wordt aanbevolen.

 

Boni Protect is een biologisch middel op basis van de antagonistische gist Aureobasidium pullulans en werkt tegen verschillende bewaarziekten. Het middel laat geen residu achter en heeft daarom geen veiligheidstermijn. Koppert adviseert Boni Protect te spuiten enkele dagen voor de oogst, als vervanging van een chemisch middel, en tussen twee plukken in. Ook in Duitsland, waar het middel al langer is toegelaten, wordt Boni Protect – onder andere door Marktgemeinschaft Bodenseeobst – op deze manier geadviseerd. In Polen en België is het middel eveneens toegelaten. Nico Harteveld van Koppert merkt op dat het in de praktijk zo zal zijn dat Boni Protect vooral werkt tegen laat opkomende Botrytis die via wondjes in de schil de vrucht binnendringt. Tegen schimmels die eerder in het seizoen al de vrucht hebben geïnfecteerd, heeft Boni Protect geen werking meer.

 

 

 

Bericht NFO-nieuwsbrief week 33

Ervaringen Boni Protect wisselend

Zeer waarschijnlijk wordt nog voor komende oogst het biologische fungicide Boni Protect toegelaten. Het is een middel dat als aanvulling op het chemische schema vlak voor de oogst en tussen twee plukken in toegepast kan worden, maar de ervaringen blijken bij navraag wisselend.

 

Boni Protect is een middel op basis van de antagonistische gist Aureobasidium pullulans en heeft volgens Koppert, die het middel op de markt brengt, een werking tegen verschillende bewaarziekten, waaronder Penicilium, Botrytis, Monilia en Gloeosporium sp. Omdat het middel geen residu achterlaat, kan het tot vlak voor de oogst en tussen twee plukken in worden toegepast. Nico Harteveld van Koppert geeft aan dat het middel qua prijs is gepositioneerd tussen captan en Switch.

 

De CAF heeft Boni Protect in 2010 op Jonagold en in 2011 op Elstar in proeven toegepast. Aryan van Toorn van de CAF zegt zeker een werking te zien van het middel, al was die in 2011 vanwege de lage rotpercentages niet statistisch betrouwbaar. Wel geeft hij aan dat Boni Protect voor een goede werking (vergelijkbaar met een volledig chemisch schema) volgens de voorschriften van de fabrikant, dus in combinatie met een chemisch schema, moet worden toegepast. Alleen Boni Protect toepassen zonder dat het wordt voorafgegaan door een chemisch schema, heeft geen afdoende werking.

Omdat het middel geen residu achterlaat, ziet Van Toorn goede kansen voor het middel.

 

Twee andere gewasbeschermingsvoorlichters, waaronder Marc Trapman van Bio Fruit Advies, zeggen dat het middel nauwelijks een bijdrage levert. In Duitsland is Boni Protect al langer toegelaten en in België sinds vorig jaar, maar het zou in de praktijk nauwelijks worden gebruikt. Trapman: “Hiermee maak je mensen blij met een dode mus.” Op botrytis zou Boni Protect nog wel enige werking hebben, omdat dit de enige schimmel zou zijn die via wondjes binnenkomt. Andere genoemde schimmelziekten infecteren de vrucht via lenticellen en daartegen zou Boni Protect niet werken.

Overigens werkt het middel alleen maar tegen botrytis als de vruchten worden gedompeld, weet Trapman op basis van proefervaringen in Duitsland. Voor dompelen is er echter geen toelating.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 augustus 2012 - 18:30