De EU heeft nog eens een bedrag van 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe noodmaatregelen die de groenten- en fruitsector moeten helpen om de schade van de Russische boycot te beperken. Verschil met de vorige regeling is dat per land en per product een quotum is vastgesteld dat gerelateerd is aan de export naar Rusland in de afgelopen drie jaar. Op deze manier moet fraude, zoals bij de vorige regeling het geval was, worden voorkomen.

Het toegezegde bedrag is bedoeld om product uit de markt te nemen in de vorm van interventie en groen oogsten/niet oogsten. Voor de Nederlandse fruitsector zijn de volgende quota vastgesteld: 22.200 ton appel en 6.800 ton peer. Voor de gehele EU gaat het om in totaal 181.000 ton appels en peren en 76.895 ton overig fruit, waaronder kiwi, pruimen en tafeldruiven. Nieuw is dat ook sinaasappels, mandarijnen en clementines (96.090 ton) onder de regeling vallen. Zachtfruit is niet meer in de regeling opgenomen. Daarnaast geldt de regeling ook voor wortels, komkommers, paprika’s en tomaten. Elke lidstaat krijgt bovendien een extra quotum van 3.000 ton dat bovenop de genoemde quota kan worden ingezet. Nederland gaat dit extra quotum niet over de producten verdelen. Door de NFO is gevraagd om dit wel te verdelen maar het ministerie van Economische Zaken wil dit extra quotum onverdeeld beschikbaar houden voor knelgevallen in alle productgroepen.
De vergoedingen zijn conform de eerste regeling en ook de verdeling blijft het zelfde: 75 procent vergoeding voor leden van telersorganisaties en 50 procent voor niet-leden. De looptijd van de regeling is vanaf de datum van publicatie tot en met 31 december.
Voor up-to-date informatie kunt u het beste kijken op de website van RVO, www.rvo.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 september 2014 - 19:06