Na de kleurenkaart Elstar is er nu ook een kleurenkaart voor Conference-peren. Deze kaart is ontwikkeld door de NFO, Fruitmasters en The Greenery.

‘Dit is een uitstekend hulpmiddel om meer uniforme kwaliteit te krijgen, door de hele sector heen en ook bij onze klanten’, aldus Ton de Weerdt (kwaliteitsmanager The Greenery). De NFO Productgroep Peer verwacht in de nabije toekomst nog steeds een toename in de Conference-productie, en dus ook een toenemende noodzaak om binnen de productie onderscheid in kwaliteit te kunnen maken. ‘De kleurenkaart zal ook voor telers een houvast geven welke kwaliteit na te streven. De kaart is een instrument om binnen de fruitsector grondkleur en bronskleur op dezelfde manier te interpreteren’, stelt Rinie Verbeek (kwaliteitsmanager Fruitmasters).

Zowel voor de grondkleur als de bronskleur zijn zes peren gefotografeerd. De dubbelzijdig gedrukte kaart toont de grondkleur van peren aflopend in drie categorieën. De hoogst gewaardeerde kwaliteit Conference valt binnen de kleureisen G1.
De kleurenkaart is een initiatief dat is ontstaan in het samenwerkingsverband Trekkersgroep Elstar en Conference. In deze groep verbindt de NFO vier coöperaties, twee private handelshuizen en adviespartij Fruitconsult. De betrokken partijen zijn onder meer verantwoordelijk voor de ‘Elstar. Altijd raak’-kwaliteitseisen, en streven nu samen met diverse Conference-handelspartijen ook naar een verbetering in de Conference-kwaliteit.

De kleurenkaart is te verkrijgen bij de betrokken afzetorganisaties. Voor NFO-hectareleden is de kaart verkrijgbaar bij de presentaties door de NFO Productgroepen deze winter of bij de Productgroepen ALV in januari.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 november 2013 - 18:34