De Provincie Zeeland, ZLTO en een consortium van kennisinstituten op het gebied van water en bodem, waaronder Deltares, en KWR, gaan in het kader van Kennis voor Klimaat, op drie plaatsen in Zeeland onderzoek doen naar het behoud van zoet water. In gebieden zoals Zeeland is zoetwateraanvoer vaak lastig of duur. Interessant is dan om het aanwezige zoete water en het overtollige regenwater in de winter beter te benutten of te behouden.

Op een fruitteeltbedrijf in de Zak van Zuid-Beveland wordt een demoproef gestart waarbij continue zout water uit de ondergrond weggepompt wordt en in de winter en het voorjaar van bovenaf vervangen wordt door zoet water uit de sloot, de zogenaamde Freshmaker. Dit zoete water is gewoon regenwater dat normaal via de drainage in de sloot komt om vervolgens afgevoerd te worden. Bij een groep agrarische bedrijven op Walcheren waaronder ook een fruitteeltbedrijf, gaat men proberen de zoetwatervoorraad onder oude kreekruggen aan te vullen met zoet duinwater. Met peilgestuurde drainage probeert men in het groeiseizoen het zoete duinwater langer vast te houden. Op Schouwen-Duiveland wil men bij akkerbouwbedrijven proberen de dunne zoetwaterlens (regenwater dat drijft op verzilt grondwater) te verhogen. In alle proeven kijkt men naar zowel de technische als sociaal-economische haalbaarheid. ZLTO is nauw betrokken bij het tot stand komen van de projecten en financiert mede een deel van dit onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 oktober 2012 - 18:30