Het verstrekken van vergoedingen voor vogelschade door het Faunafonds loopt dit jaar op dezelfde wijze door als vorige jaren. Fruittelers kunnen op dezelfde manier een vergoeding aanvragen voor bijvoorbeeld schade die wordt berokkend door zangvogels. Evenals vorig jaar kan de schadevergoeding alleen digitaal worden aangevraagd via www.faunafondsschade.nl. En net als vorig jaar dient u hier een eigen account aan te maken.
De hogere vergoeding voor de behandeling van een schadeaanvraag, als tegemoetkoming in de kosten voor de schadetaxatie, gaat op zijn vroegst in op 1 oktober 2014. De provincies denken aan een bedrag van 300 euro. Dit groeiseizoen krijgen de fruittelers hier dus nog niet mee te maken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 - 14:31