Inspecteurs van de NVWA gaan de komende maanden weer op pad om te controleren op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In gesprekken met de NFO heeft de NVWA aangegeven dat de fruitsector ook in 2014 een aandachtsector is. De autoriteit stuurt vooral controleurs op pad in het begin van het teeltseizoen, op dagen dat veel bespuitingen worden uitgevoerd.

De controles worden uitgevoerd vanuit de lucht en met grondteams. Vanuit de lucht wordt gekeken of telers de middelen op de juiste manier toepassen, bijvoorbeeld of voldoende afstand van oppervlaktewater wordt gehouden. De grondteams controleren door middel van het nemen van monsters, welke middelen worden toegepast en onder meer of de verplichte driftarme spuittechniek wordt gebruikt.
Wanneer het weer de komende tijd omslaat en schurftbespuitingen nodig zijn, gaat de NVWA hier zeker op controleren. Zorg dus dat u zich aan de regels houdt. Neem ook mee dat naast een boete bij een overtreding telers ook gekort worden op Europese subsidies zoals de Brede weerverzekering en GLB-uitbetalingen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 april 2014 - 15:23