Op korte termijn start een telefonisch onderzoek naar de scholingsbehoefte in meerdere sectoren waaronder de fruitteelt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV in Utrecht. Ondanks dat het tijdstip voor dit onderzoek voor de fruitteelt heel ongunstig uitvalt, vraagt de NFO haar leden zo mogelijk om mee te werken aan dit onderzoek.

De enquête  is bedoeld om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte in de fruitteeltsector zowel bij werkgevers als bij werknemers. Op die manier kan in kaart worden gebracht welke taken de scholingsconsulent in de toekomst zinvol kan vervullen. Hierover was onduidelijkheid ontstaan.
NFO is mede-opdrachtgever voor dit onderzoek. Gekozen is voor een telefonisch onderzoek omdat dit het minst belastend is voor fruittelers en de betrouwbaarste uitkomsten geeft. NFO verzoekt de leden daarom mee te werken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 augustus 2014 - 17:50