Het KCB heeft afgelopen week een partij Franse Elstar afgekeurd vanwege de rijpheid. Aan de hand van de Lugoltest is vastgesteld dat de appels niet voldeden aan de rijpheidseis van de Specifieke Handelsnorm voor appels. De partij mag pas weer worden verhandeld als deze voldoende rijp is. Het handelsbedrijf moet de partij daartoe wel eerst afmelden bij het KCB, aldus Jean Crombach van het KCB. Standaard geldt geen boete voor bedrijven die met afkeuring te maken hebben. Bedrijven die deze afmeldplicht proberen te omzeilen of herhaaldelijk in de fout gaan, worden wel door het KCB voor de tuchtrechter gedaagd, die een passende boete bepaalt. Ongeveer gelijktijdig met het afkeuren van deze partij Franse Elstar twitterde Jacques van Enckevort uit Sevenum dat hij onrijpe Franse Elstar had gesignaleerd in het schap van Jan Linders. Crombach legt uit dat het KCB alleen gerechtigd is bij telers en handel te controleren en dat de NVWA in de supermarkt controleert. Het kan dus zijn dat er een partij Franse Elstar ontglipt is aan het oog van de KCB of via een andere weg in de supermarkt is terechtgekomen. Steekproefcontroles van de NVWA hebben deze partij Elstar blijkbaar ook niet opgemerkt. Overigens kunnen telers en consumenten ook zelf bij de NVWA een melding of klacht indienen. De NVWA kan dan gericht stappen ondernemen. Het indienen van klachten kan via de website van de NVWA door in de rechterkolom te klikken op ‘Stellen van vragen en indienen van meldingen/klachten’. Bij Jan Linders zelf was niemand bereikbaar voor informatie. Ook is niet duidelijk of supermarktketen Jan Linders zich nog aansluit bij de kwaliteitseisen van Elstar. Altijd Raak!. Janneke van de Velde van de NFO geeft aan dat zij zich in 2011, als lid van Superunie, wel hebben gecommitteerd aan de kwaliteitseisen van Elstar. Altijd Raak. Sindsdien is er vanuit de NFO geen structureel contact meer met de retail, alleen met de leveranciers. Binnen de campagne Elstar. Altijd Raak! wordt uitgegaan van een minimaal zetmeelgehalte van 2,5 en een nultolerantie onder de 2. Voor suiker geldt een minimale Brixwaarde van 12, met een nultolerantie onder de 11. De Lugoltest die het KCB gebruikt, is niet één-op-één vergelijkbaar met het eerdergenoemde zetmeeltgehalte. Bij de Lugoltest worden doorgesneden appels ingespoten met een jodiumoplossing. De zetmeelverkleuring wordt vergeleken met op foto vastgelegde normen voor de zetmeelomslag. Overigens heeft het KCB de komende tijd tijdens de inspecties extra aandacht voor de rijpheid van Elstar-appels.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 augustus 2013 - 17:38