Het ontslagrecht wordt met ingang van 1 juli 2015 eenduidiger en eerlijker. De preventieve toets blijft gehandhaafd en wordt uitgevoerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid, en door de kantonrechter (overige ontslagen). Zie deze week ook het artikel over de Wet werk en zekerheid in Fruitteelt nr 1. 

De wet en niet de werkgever bepaalt of iemand via het UWV of de kantonrechter moet worden ontslagen. Er komt een wettelijk recht op een ontslagvergoeding voor eenieder. Deze transitievergoeding wordt in principe toegekend aan iedereen die wordt ontslagen op initiatief van de werkgever en twee jaar of langer in dienst was. Dit geldt zowel bij ontslag van werknemers met een vast contract als bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Deze regeling geldt (anders dan nu) zowel bij ontslag via het UWV als via de kantonrechter.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 januari 2015 - 14:44