De maximale pachtprijzen voor agrarische grondgebruik, agrarische gebouwen en agrarische woningen zijn vanuit het Ministerie van Economische Zaken per 1 juli 2013 vastgesteld. De grondprijzen zijn gebaseerd op akkerbouw- en grasland. De maximumprijzen gelden voor reguliere pachtovereenkomsten . Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter is de pachtprijs vrij.

 

Het LEI Wageningen UR heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2013 berekend volgens de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In tegenstelling tot de eerste jaren na invoering van de huidige pachtsystematiek dalen de pachtnormen deels. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2007-2011. Door de slechte bedrijfsresultaten in de akkerbouw over 2011 daalt de norm voor pachtprijzen in de belangrijkste akkerbouwgebieden. In de melkveehouderijgebieden stijgt de norm. De nieuwe normen zijn onder andere te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2013 - 19:30