Terwijl de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Landbouwraad nog druk discussiëren over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 komen er al geluiden naar buiten dat 15 mei 2013 vermoedelijk de peildatum wordt voor de nieuwe hectarepremie. Ook fruittelers gaan aanspraak maken op deze premie. Vraag is hoe het beste ingespeeld kan worden op deze vermoedelijke peildatum.

 

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Landbouwraad hebben elk hun standpunten over het nieuwe GLB bepaald en gaan vanaf 11 april tot 21 juni onderling in conclaaf hierover. Met de uitkomst hiervan zal als eerste de Landbouwraad eind juni akkoord moeten gaan en vervolgens het Europees Parlement voordat er ook maar iets definitief is. Toch kan het zo zijn dat het grondgebruik op 15 mei aanstaande bepalend wordt voor de hectarepremie in de periode van 2015 tot en met 2020.

Het nieuwe GLB treedt pas in 2015 volledig in werking; 2014 wordt een overgangsjaar. De oude toeslagrechten gaan in 2014 al wel naar beneden, maar komen in 2015 pas te vervallen. Vanaf dat moment kunnen agrariërs zich inschrijven voor de nieuwe hectarepremie die uiteindelijk in oplopende stappen ongeveer 300 euro per hectare zal bedragen. Voor fruittelers is het van belang dat ze goede afspraken hierover maken met eigenaars van pachtpercelen en dat zij een correcte opgave van het aantal hectares geven.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 april 2013 - 18:30