In het project: Innovaties in het kwadraat, onderzocht CLM de afgelopen twee jaar samen met PRI, DLV Plant en Kusters wat het effect is van de inzet van meerdere innovatieve teelttoepassingen in de perenteelt. Vier telers in het midden van het land deden mee. Na een eerder verschenen film is nu ook de eindrapportage verschenen.

 

Op de bedrijven zijn de middelen Surround, Savona/Addit, kalkmelk, Isomate CLR, Madex-Plus en Boniprotect toegepast. Op twee bedrijven werd gewerkt met de KWH-CDS-spuit. Daarnaast werd bodem- en bemestingsadvies gegeven op basis van het programma Bodemschat en plantsapmetingen. Tot slot werd gewerkt met een biofilter.

Plantsapmetingen zijn in bijvoorbeeld de aarbeienteelt al langer ingeburgerd, maar worden in de perenteelt nog nauwelijks gebruikt. Deze metingen leveren een schat aan informatie over (micro)nutriënten in de plant. Een nadeel is vooralsnog dat er te weinig ijkwaarden bekend zijn om een goed advies op te baseren. Tien keer per seizoen werd een plantsapmeting (à € 20) uitgevoerd.

De CDS-spuit werd op één bedrijf gedurende twee seizoen gebruikt. Op een ander bedrijf werd de machine pas in de loop van 2012 in gebruik genomen. De machine levert vooral voordelen op in het voorseizoen, wanneer er nog weinig blad aan de bomen zit. Met behulp van sensoren wordt bepaald waar en hoeveel spuitvloeistof verpoten wordt. Metingen hebben uitgewezen dat de CDS-spuit ten opzichte van een standaard dwarsstroomspuit 46 procent minder spuitvolume uitbrengt, terwijl op het blad aan de boom een vergelijkbare hoeveelheid middel teruggevonden werd. Hoeveel voordeel dit uiteindelijk oplevert, is niet bekend omdat niet voldoende metingen zijn uitgevoerd. De opbouw van de CDS-techniek op een bestaande spuitmachine kost overigens € 12.500.

Meer informatie over de toegepaste middelen en de daaraan verbonden kosten vindt u in de rapportage .

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2013 - 18:00