Tijdens een onlangs gehouden klantenavond van Alliance BV sprak Uwe Osswald (Pro-Agro GmbH) over het gebruik van ammoniumfosfiet Phos 60 EU, een middel dat in Duitsland al langere tijd wordt gebruikt in de wijnbouw. Phos 60 EU heeft géén toelating als gewasbeschermingsmiddel, wel biedt dit middel in combinatie met bestaande schurftmiddelen als captan en Delan hoopvolle resultaten in de strijd tegen schurft. 

Dit blijkt uit onderzoeken van het Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB) en in Polen. Ook tegen meeldauw en bewaarrot zijn goede resultaten behaald. In een proef van het KOB met Delan en Malvin op appel trad vorig jaar 2 tot 3 procent minder aantasting op wanneer Phos 60 EU aan deze middelen werd toegevoegd. Bij onderzoek in Polen bereikte men vorig jaar met captan en Delan een reductie in de schurftaantasting van ruim 60 procent (blad) en 80 à 90 procent (vrucht) ten opzichte van onbehandeld, terwijl toevoeging van Phos 60 EU aan deze middelen een reductie gaf van 90 procent (blad) en circa 95 procent (vrucht).
Phos 60 EU is volgens de fabrikant een EG-meststof voor blad-, wortel- en bodembehandeling. Het mag in Nederland niet als gewasbeschermingsmiddel worden toegepast, maar wel als meststof. Het is een fosfonaat en bevat 43 procent P2O5 in de vorm van fosforigzuur.
Aan de toepassing kleeft echter het gevaar van residuvorming. In tegenstelling tot de toepassing van fosfaten kan de toepassing van fosfonaten (fosfieten) leiden tot residu van fosetyl-aluminium, wat volgens de Europese norm een optelsom is van fosetyl, fosforigzuur en fosfonaat. De som van deze gehalten bepaalt of het product voldoet aan de MRL EU. Voor appel en peer is de MRL EU 75 mg/kg. Osswald benadrukte dat fruittelers zich moeten realiseren dat in de afzet gemonsterd wordt, zeker door supermarktketens. Iedere supermarktketen stelt zijn eigen aanvullende eisen ten aanzien van residuen. Uit testen met Phos 60 EU bij appel blijkt dat bij normaal gebruik residu ontstaat, maar dat die ruim onder de MRL EU blijft. Osswald adviseerde om alleen fosfieten te gebruiken die uitgebreid zijn getest.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 april 2014 - 15:37