Na het eerder bereiken van een mondeling akkoord hebben Nederland en China eind december het definitieve protocol ondertekend over de export van Nederlandse peren naar China. Er wordt ingezet op de levering van peren die worden geoogst in het najaar van 2014. Chinese autoriteiten bezoeken Nederland tijdens de oogst van 2014 opnieuw. Om voldoende fytosanitaire en kwaliteitsgaranties te kunnen geven, wordt een strikt Nederlands protocol uitgewerkt, waaraan de gehele keten zal moeten voldoen. NFO, Frugi Venta en de overheid zijn hierover met elkaar in overleg.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 januari 2014 - 14:26