Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) draagt Agnes van Ardenne voor een volgende termijn als voorzitter voor ter benoeming door de Kroon.

 

Volgens de huidige planning duurt die termijn tot eind volgend jaar. Dan gaat het PT samen met de andere productschappen op in een vereffeningorganisatie.

 

In 2014 vindt de afronding van de afbouw van het PT plaats. Met die afbouw van activiteiten zet het PT in 2013 al grote stappen, nadat het Regeerakkoord eind oktober 2012 bepaalde dat organisaties als het PT worden opgeheven. De PT-taken die in opdracht van het ministerie van EZ worden uitgevoerd (zogeheten medebewind), gaan vanaf de komende jaarwisseling over naar dat departement. Andere activiteiten geschieden in opdracht van de tuinbouwsector. Die gaan voor een beperkt deel ook naar EZ en voor een groter deel over naar private organisaties of worden beëindigd.

 

Voor de afwikkeling van de afbouw van het PT halveert Van Ardenne haar tijdsinzet van vier dagen per week nu naar twee dagen per week in 2014. Van Ardenne is sinds 1 juli 2011 PT-voorzitter.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2013 - 19:14