Het Productschap Tuinbouw (PT) zet 2013, als gevolg van het regeringsbesluit tot afschaffing van de PBO’s per 2014, in het teken van afbouw en overdracht van zijn taken. Onlangs is de laatste volledige nota van 2011 bij telers in de bus gevallen. In de eerste helft van 2013 volgt de nota van 2012. Hierin wordt een korting van circa 50 procent verwerkt. Heffingen over 2013 worden tot een minimum beperkt.

 

Het PT-bestuur besloot in zijn laatste vergadering de taken van het PT zoveel mogelijk af te bouwen. In 2013 zal het PT alleen nog investeren in activiteiten waar publiek private samenwerking (PPS) mogelijk is, waar cofinanciering te regelen is of waarvan te verwachten is dat de taak na 2013 door een andere partij is over te nemen. Daarop vooruitlopend geeft het bestuur geen vervolg aan de arbeidsmarktcampagnes It’s Alive en GroenWerkt. Wel investeert het PT in het in stand houden van sectorstatistieken en het uitwerken van het Plantgezondheidsfonds.

Verwacht wordt dat de uitgaven in 2013 sterk zullen afnemen. Net als de afgelopen jaren zal een beroep worden gedaan op de reserves van het PT, waardoor de heffing over 2013 tot een minimum beperkt wordt. De afgelopen drie jaar werd al een flink beroep gedaan op de reserves, in 2010 voor 15,5 miljoen euro, in 2011 voor 8,3 miljoen euro en in 2012 voor 28,4 miljoen euro.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 november 2012 - 20:30