De Raad van State heeft bepaald dat een woning op 65 meter afstand van een boomgaard moet liggen. De Raad deed de uitspraak op 18 december 2013 en stelde hiermee de gemeente Geldermalsen in het gelijk in een zaak die was aangespannen door een inwoner. De kwestie draaide om de vraag hoe ver een nieuw te bouwen woning van een fruitboomgaard moest liggen. Volgens een raadsbesluit van de gemeente Geldermalsen moet in de praktijk een afstand van 65 meter worden gehanteerd van de grens van de boomgaard tot de gevel van het hoofdgebouw. Ook tuinen die bij de bebouwing horen zijn zo volgens de raad gevrijwaard van de drift van gewasbeschermingsmiddelen.

De nieuwe woning lag echter op een afstand van minder dan 65 meter. Volgens de bewoner zou een zwarte elzenhaag het risico op drift voldoende reduceren. De rechter nam de haag echter niet mee in haar overweging omdat die in de toekomst kan worden gerooid en verklaarde het beroep ongegrond. De Raad hield vast aan de afstand van 65 meter die in 2009 naar voren kwam uit onderzoek van Wageningen UR.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 januari 2014 - 18:16