Het handelen in haardhout is geen nevenactiviteit die past op een agrarisch bedrijf in de gemeente Bunnik. De Raad van State heeft de gemeente Bunnik op dit punt in haar gelijk gesteld. Fruitteler Pieter Lekkerkerker uit Bunnik had dit besluit aangevochten. De handel in haardhout is in de loop der jaren uitgegroeid tot een serieuze neventak op zijn fruitbedrijf. Sinds het nieuwe bestemmingsplan in 2011 in werking trad, vormt de haardhouthandel een probleem voor de gemeente.

Lekkerkerker heeft een fruitbedrijf van 14 hectare met daarnaast op zijn bedrijf een opslag voor 1.400 m3 haardhout. Hij verwerkt en verkoopt jaarlijks 700 m3 haardhout aan bedrijven en particulieren. De gemeenteraad acht deze activiteit niet langer wenselijk op deze locatie vanwege de niet-agrarische aard, de omvang ervan en de verkeersaantrekkende werking.

Gezien de lage appelprijzen van de afgelopen jaren is deze neventak voor Lekkerkerker noodzakelijk geworden om het bedrijf financieel gezond te houden. Ook een onderzoek door WTE Fruitadvies toonde dit aan. De gemeente blijft echter op haar standpunt dat er in het bestemmingsplan voldoende mogelijkheden liggen die als toegestane nevenactiviteit opgepakt kunnen worden.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 oktober 2012 - 19:30