Het buitengebruik van rodenticiden, middelen om ratten en muizen te bestrijden, blijft na 1 januari onder voorwaarde mogelijk. Onder druk van een aangenomen motie in de Tweede Kamer komt er een bestuurlijk overleg om de administratieve lasten en  nalevingskosten van het IPM-protocol beperkt te houden. 

Afgelopen zomer besloot het Ctgb het buiten toepassen van rodenticiden te verbieden, met name vanwege de risico’s voor andere diersoorten. Het Ctgb besloot in zijn decembervergadering om diverse toelatingen van rodenticiden te wijzigen waardoor buitengebruik weer mogelijk is. Naar verwachting volgen in de komende maanden nog meer toelatingen. Het gebruik van deze middelen is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een Integrated Pest Managementsysteem (IPM). Het juist toepassen van IPM moet worden geborgd door middel van een onafhankelijke certificering voor bedrijven en agrariërs die de middelen buiten willen toepassen. Hiervoor komt een IPM-protocol.

In overleg met het Ctgb, de belangenorganisaties voor plaagdierbestrijders, de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (IL&T), LTO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan de invulling van de procedure. De met ruime meerderheid aangenomen motie in de Tweede Kamer, die de regering vraagt om te voorkomen dat de invoer van een IPM-protocol voor knaagdierbestrijding leidt tot extra administratieve lasten en nalevingskosten voor agrarische ondernemers, is een goede steun om tot een werkbaar protocol te komen. Tot 1 januari 2017 geldt een overgangsperiode om ieder de mogelijkheid te geven te voldoen aan de voorwaarden. In de tussentijd moet iedereen die de middelen buiten wil gebruiken, zich melden bij de IL&T. Degenen die zich melden worden verplicht het certificeringstraject voor buitengebruik in te gaan zodra dit beschikbaar is.

Nog even de zaken op een rij voor wie vanaf 1 januari rodenticiden wil gebruiken op het eigen agrarisch bedrijf:

-Meld u aan voor 1 januari bij IL&T (www.ilent.nl, ga naar: melden > rubriek > risicovolle stoffen > soort > buitengebruik anticoagulantia. Vervolgens kiest u voor: nieuwe melding, en vult u de persoons- en bedrijfsgegevens in.
-Gebruik alleen voor IPM-buitengebruik toegelaten rodenticiden.-Werk volgens de IPM-principes (eerst preventie en wering, dan niet-chemische methoden, als uiterste middel rodenticiden).
-Vanaf 1 juli 2015 dient u in het bezit te zijn van een KBA-bewijs (Knaagdierbeheersing Agrarische Bedrijven). Kijk op www.erkenningen .nl voor aanbod van cursussen en bijeenkomsten.
-Vanaf uiterlijk 1 januari 2017 moeten telers werken volgens een gecertificeerd IPM-protocol bij buitengebruik.

Het knelpunt dat alleen de agrarische ondernemer en niet zijn medewerker rodenticiden mag toepassen vanaf 1 juli 2015 wordt meegenomen in de gesprekken die gevoerd worden. Men verwacht dat dit opgelost wordt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 december 2014 - 18:13